tình cảm Archive

Các loại con gái khi yêu

Trong tình yêu con gái được chia làm 6 loại: – Yêu thật lòng nhưng đi xa thì đừng hòng. – Yêu tha thiết rồi phải…thiết tiết. – Yêu đắm say mặc cho nhiều đắng cay. –

Những cái “NHẤT” trong tình cảm

  Trên thế gian này : -Khó cắt đứt nhất là tình cảm -Khó tìm nhất là tình yêu -Khó trả ơn nhất là tình người -Hiếm có nhất là tình bạn -Khó chia ly nhất là