Câu nói tình yêu Archive

Các loại con gái khi yêu

Trong tình yêu con gái được chia làm 6 loại: – Yêu thật lòng nhưng đi xa thì đừng hòng. – Yêu tha thiết rồi phải…thiết tiết. – Yêu đắm say mặc cho nhiều đắng cay. –

Những cái “NHẤT” trong tình cảm

  Trên thế gian này : -Khó cắt đứt nhất là tình cảm -Khó tìm nhất là tình yêu -Khó trả ơn nhất là tình người -Hiếm có nhất là tình bạn -Khó chia ly nhất là

Điều tuyệt vời trong tình yêu (Status về tình yêu)

Yêu thương, cứ dành cho riêng mình trước đã… Lúc đang yêu và được yêu, ai cũng muốn khoe với cả thế giới rằng: “Tôi đang hạnh phúc”. Điều đó cũng chẳng hề đáng trách. Tôi cũng