Thành công là gì? định nghĩa hài về thành công

Thành công là gì? định nghĩa hài về thành công

542082_270447299748481_110903106_n

Vòng thành công

Lúc 3 tuổi, sự thành công là … không đái dầm
Lúc 10 tuổi, thành công là … có nhiều bạn bè.
Đến 16 tuổi, thành công là … lái được xe ô tô
Đến 20 tuổi, thành công là … được ngủ với người yêu.

(Ok, tới đây bắt đầu quay 1/2 vòng còn lại nè)

Tới tuổi 65, thành công là vẫn … ngủ được với người yêu.
Tới tuổi 75, thành công là vẫn … lái được xe
Tới 85, thành công là vẫn … còn có bạn.
Tới 90, thành công là không … đái dầm…

Leave a Comment