Tết – 60.000 1 bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả

Hôm nay đi chơi phố Tết – 60.000 1 bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả

Tết - 60.000 1 bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả

Tết – 60.000 1 bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả

Leave a Comment