Tấm gương !

tấm gương-the mirror

Nhìn lại cuộc sống như một tấm gương …
Và đừng sống như mặt trái của nó …
Vẫn là bản thân bạn
Với bề ngoài trọn vẹn
Nụ cười của bạn trái ngược
Con người của bạn trái ngược
Bạn thấy mình đẹp hơn khi nhìn mặt trái của mình ..
nhưng ko…

Leave a Comment