Tại sao bạn là FA?

Có 10 Kiểu FA hiện nay. Bạn là thể loại nào?

1. Chưa có người yêu vì còn non xanh lắm
2. Không có người yêu vì chỉ thích cùng giới
3. Yêu 1 người nhưng người đó… hờ hững mãi (hoặc chưa dám nói)
4. Muốn yêu nhưng chưa có tiền để …thể hiện
5. Chả ma nào yêu vì…xí xí
6. Sợ không dám yêu…
7. CHưa thấy người trong mộng xuất hiện
8. Mới bị người yêu đá nên thất vọng vì tình yêu
9. Mới bỏ 1 mớ người yêu nên chán chả buồn yêu nữa
10. Quá nhiều người yêu 1 lúc nên chả biết chọn ai cả

nguoidep-giaoduc.net.vn

Bình loạn tại đây >>

Leave a Comment