Những cái nhất trong tình cảm

2013 - 1

 

Trên thế gian này :

-Khó cắt đứt nhất là tình cảm

-Khó tìm nhất là tình yêu

-Khó trả ơn nhất là tình người

-Hiếm có nhất là tình bạn

-Khó chia ly nhất là thân tình

-Khó tìm kiếm nhất là chân tình

-Khó chịu nhất là vô tình

-Và đáng yêu nhất… là nụ cười của người mình yêu..

Leave a Comment