Người mà bạn nghĩ tới là ai ?

tên trộm

Ai sẽ là người đợi bạn ngủ trước?
Ai sẽ là người sẵn sàng thức khuya cùng bạn?
Ai sẽ thực sự hạnh phúc khi thấy bạn ngủ say?
.

.

.

.
Ai? Là ai?
Nghĩ thử coi… Bạn nghĩ tới ai? Là trộm! (vâng chỉ có thể là anh ấy).

Leave a Comment