Lời chúc năm mới Phông chữ kỳ quái

ภă๓ ๓ớเ lạเ đếภ, ςђúς ςђ๏ คเ đó ђạภђ קђúς
๒êภ ภữค ץêย tђươภﻮ. ςђúς ςђ๏ คเđó ςòภ ςô
đơภ รẽ tì๓ tђấץ ๓ột ๒ờשคเ ςђเค รẻ
ςђúς ςђ๏ คเ đó tì๓ đượς ภђคย รคย tђáภﻮ ภă๓
๔àเ אค ςáςђ
ςђúς ςђ๏ ภă๓ ๓ớเ tгàภ đầץ ภเề๓ שยเ, ђạภђ
קђúς שừค đủ שà ๒ìภђ ץêภ tђật ภђเềย.
ђคקקץ ภєฬ ץєคг 2013 ….

churan

Leave a Comment