Hạnh phúc khi đi thi

anh-che-10

Hạnh phúc là gì …?

.

.

.

Hạnh phúc là khi đi thi

Giám thị nói :

“Các em trao đổi bài nhỏ thôi… để thầy canh giám thị ngoài cho ” :D :D :D

Leave a Comment