con trai và con gái khi yêu

l-248Khi một cô gái đang yêu, không ai biết ngoại trừ côi ấy.

Khi một chàng trai đang yêu , ai cũng biết điều đó ngoại trừ ” cô ấy  ” :v

 

Leave a Comment