Con gái thật khó hiểu >”<

photo

Con gái như một cỗ máy dự báo thời tiết..

Sáng nắng

Chiều mưa

Buổi trưa mát mát

Nhiều khi âm ấm

Có lúc hâm hâm

Đôi lúc lặng thầm

Ngồi cười toe toét :)

Leave a Comment