Cơ hội trong đời

images

Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội…

Để bắt đầu…

Để kết thúc !

Nhưng…

Sẽ không…

…có nhiều cơ hội…

Để cứu vãn !

Leave a Comment