Câu nói hay về Nghị lực sống

– Nếu bạn vừa bị thua thiệt hay bỏ lỡ cái gì đó đáng tiếc, hãy đừng vội khóc mà hãy  nghĩ đến những người còn bị thua thiệt ngay từ bé

-- Nếu bạn vừa bị thua thiệt hay bỏ lỡ cái gì đó đáng tiếc, hãy đừng vội khóc mà hãy  nghĩ đến những người còn bị thua thiệt ngay từ bé

— Nếu bạn vừa bị thua thiệt hay bỏ lỡ cái gì đó đáng tiếc, hãy đừng vội khóc mà hãy nghĩ đến những người còn bị thua thiệt ngay từ bé

–Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu

–Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá

–Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến nhữnghay người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước

Leave a Comment