Các loại con gái khi yêu

christmas-couple-cute-heart-lights-love-favim-com-102058

Trong tình yêu con gái được chia làm 6 loại:
- Yêu thật lòng nhưng đi xa thì đừng hòng.
- Yêu tha thiết rồi phải…thiết tiết.
- Yêu đắm say mặc cho nhiều đắng cay.
- Chưa yêu thì kiêu mà yêu rồi thì liêu xiêu.
- Tình yêu thì nhỏ mà chủ yếu là đào mỏ.
- Yêu cho oai nên rất hay goodbye!

Leave a Comment