Featured Những câu nói dở News

Latest Những câu nói dở News

cho

Không phục vụ người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó ?

Cộng đồng mạng đang hết sức phẫn nộ với một tấm biển đầy tính kỳ thị với khách hàng nước ngoài của một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. “Không ...