Ý nghĩa cuộc sống

Rồi một ngày…
Sẽ có một người NẮM lấy TAY bạn…
Và nói với bạn rằng:
“SỰ TỒN TẠI CỦA BẠN RẤT CÓ Ý NGHĨA VỚI HỌ”

những câu nói hay.

Leave a Comment